ประกอบตู้คอนโทรล ตู้สวิทซ์บอร์ด ติดตั้งตู้คอนโทรล ซ่อมตู้สวิทซ์บอร์ด

ประกอบตู้คอนโทรล ตู้สวิทซ์บอร์ด ติดตั้งตู้คอนโทรล ซ่อมตู้สวิทซ์บอร์ด ติดตั้งตู้ MDB หม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ตู้สวิทซ์บอร์ดมาตรฐาน จำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรล ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก.
ประกอบตู้คอนโทรล ซ่อมตู้สวิทซ์บอร์ด ติดตั้งตู้ MDB หม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรลบริษัท ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการทำงานด้านระบบไฟฟ้า งานตู้คอนโครล ตู้สวิทช์บอร์ด งานติดตั้งตู้ MDB และงานบริการทุกประเภทที่ได้รับมอบหมายมาเป็นเวลายาวนาน เราสามารถดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าได้หลายประเภท เพราะเรามีทีมงานและวิศวกรที่มีความชำนาญ รวมถึงมีทักษะเป็นอย่างดี ที่จะให้บริการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ บริษัทฯ เราให้บริการกับลูกค้าด้วยความใส่ใจ มีมาตรฐานและเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ อีกทั้งยังมีความคล่องตัวในการบริการเป็นกุญแจสำคัญในการทำงาน และดำเนินธุรกิจ งานบริการของเราสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่

  • งานติดตั้งระบบไฟฟ้า (Installation Service)

  • งานบริการด้านระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power Service)

  • ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง (Maintenance Service)

  • การจัดหาชิ้นส่วน และอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้า (Spare Part Service)


ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

  • ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

  • ออกแบบ พร้อมติดตั้งตู้คอนโทรล

  • ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด

  • รับซ่อมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับตู้คอนโทรล

  • รับประกอบตู้ MDB


  

ติดต่อเรา
ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ บจก.
83 หมู่ ตู้สวิทช์บอร์ด 9 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : +662 758 0225, +6681 697 5150, +6681 373 7691, +6681 934 3237
โทรสาร : +662 758 0226
อีเมล : warotnana@hotmail.com , narong.ttcontrol@gmail.com
www.ttcontrolsystems.com
www.ตู้สวิทซ์บอร์ด.com
ttcontrol.brandexdirectory.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *